فناوری‌هایی که زندگی ما را نابود کرده‌اند، می‌شناسید؟

فناوری‌هایی که زندگی ما را نابود کرده‌اند، می‌شناسید؟

همه ما از تکنولوژی لذت می بریم در حالیکه می دانیم تکنولوژی زندگی ما را نابود کرده است و کاملا ضد زندگی اجتماعی است. با این حال ما نمی توانیم هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام بدهیم. کم شدن فعالیت بدنی، عدم مکالمه واقعی، عدم...