آغاز کار آماده سازی اطراف فلکه درب خوش هرات برای آسفالت

آغاز کار آماده سازی اطراف فلکه درب خوش هرات برای آسفالت

مسئولان در ریاست شهرداری ولایت هرات می‌گویند که کار ریگ ریزی و آماده سازی اطراف فلکه درب خوش برای آسفالت، آغاز شده است.   سید عبدالوحید قتالی شهردار هرات ضمن بازدید از ترمیم جاده‌های داخل شهری افزود که روند ترمیم...