با خوردن فلفل مرگ‌تان را به تاخیر بی‌اندازید

با خوردن فلفل مرگ‌تان را به تاخیر بی‌اندازید

یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که مصرف دوام‌دار فلفل سرخ تند، ۱۳ درصد مرگ و میر را کاهش داده و از حملات قلبی و سکتۀ مغزی به گونۀ چشم گیری می‌کاهد. این در حالی است که پیش از این نیز مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ در چین مصرف فلفل...