بیماری فلج کودکان تا سال ۲۰۱۷ از افغانستان ریشه کن می‌شود

بیماری فلج کودکان تا سال ۲۰۱۷ از افغانستان ریشه کن می‌شود

مسئولان وزارت صحت عامه کشور گفته‌اند که بیماری فلج کودکان تا سال ۲۰۱۷ از افغانستان نابود خواهد شد. این در حالی است که کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان بامداد امروز در بسیاری از ولایت‌های کشور آغاز شد و قرار است در این...