۱۳ مورد فلج کودکان در افغانستان به ثبت رسید

۱۳ مورد فلج کودکان در افغانستان به ثبت رسید

۱۳ مورد پولیو یا فلج کودکان در سال ۲۰۱۶ در کشور به ثبت رسیده است. وزارت صحت عامه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آخرین مورد پولیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیا ماه گذشته شناسایی شد. به گفتۀ وزارت صحت عامه فلج بودن بسم الله که...