فقر اقتصادی، بزرگ‌ترین چالش ساکنان غور

فقر اقتصادی، بزرگ‌ترین چالش ساکنان غور

بزرگترین چالش ساکنان ولایت غور در حال حاضر فقر اقتصادی در این ولایت عنوان می‌شود.   مسئولان محلی در این ولایت با تائید این موضوع می‌گویند که نباریدن بارش باران در سال گذشته، این ولایت را با کمبود آب مواجه کرده...