فعال چینی در کارخانه ایوانکا ترامپ بازداشت شد

فعال چینی در کارخانه ایوانکا ترامپ بازداشت شد

یک فعال چینی که سرگرم تحقیقات در باره ادعاها، مبنی بر نقض حقوق کارگران در کارخانه تولید کفش ایوانکا ترامپ، دختر رییس‌جمهور آمریکا بوده است بازداشت شد. هوآ هایفنگ، به گونۀ مخفی در کارخانه ایوانکا به کار مصروف بوده است و...