فعالین مدنی هرات کمیسیون کنترل کیفیت دارو را به فساد متهم کرده اند

فعالین مدنی هرات کمیسیون کنترل کیفیت دارو را به فساد متهم کرده اند

فعالین مدنی هرات کمیسیون کنترول و بررسی کیفیت دارو در این ولایت را متهم به فساد کرده اند.   جواد عمید، عضو شبکه نهادهای مدنی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل فسادی که در این کمیسیون در ولایت هرات وجود دارد...