فعالین مدنی بادغیس آتش‌بس اعلام شده از سوی دولت را ناکام خوانده اند

فعالین مدنی بادغیس آتش‌بس اعلام شده از سوی دولت را ناکام خوانده اند

فعالین مدنی بادغیس می‌گویند که آتش‌بس مشروط اعلام شده از سوی دولت ناکام بوده است.   جنیدالله اشکانی، یکی از فعالین مدنی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که آتش‌بس مشروط اعلام شده از سوی رئیس جمهور غنی تا کنون پاسخ...