فعالین مدنی هرات: ادامه کار سرپرست ها در اداره های دولتی باعث ضعف در امور اداری میشود

فعالین مدنی هرات: ادامه کار سرپرست ها در اداره های دولتی باعث ضعف در امور اداری میشود

شماری از فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، آگاهان سیاسی و حقوقی در هرات  ادامه معرفی شدن سرپرست‌ها در ادارات را نگران کننده خوانده اند.   آنان می‌گویند که بر بنیاد قانون، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک سال در یک اداره...