فعالیت ها و مشکلات شورای مشورتی پلیس و مردم حوزه دوم امنیتی در هرات ارزیابی شد

فعالیت ها و مشکلات شورای مشورتی پلیس و مردم حوزه دوم امنیتی در هرات ارزیابی شد

مسئولان در هرات می‌گویند که فعالیت و مشکلات شورای مشورتی پلیس و مردم حوزه دوم امنیتی از سوی مدیریت عمومی پلیس مردمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.   «سید عزیز احمد امینی» معاون و سرپرست مدیریت عمومی پلیس مردمی گفت که...