فعالیت شرکت مسافربری میوند در قندهار تعلیق شد

فعالیت شرکت مسافربری میوند در قندهار تعلیق شد

همایون عزیزی، والی قندهار فعالیت شرکت مسافربری نوی میوند را به دلیل حادثه ترافیکی یکی از خودرو/موترهای این شرکت در شاهراه کابل- قندهار که روز گذشته رخ داد، به حالت تعلیق درآورد. آقای عزیزی همچنان به ریاست ترانسپورت این...