برای دومین روز همچنان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در فراه متوقف است

برای دومین روز همچنان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در فراه متوقف است

برای دومین روز همچنان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت فراه متوقف است. مقام‌های محلی فراه علت توقف کار شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را تهدید گروه طالبان و سفر برخی از اعضای گروه طالبان به این ولایت عنوان...