فعالیت آزادانه رهبران طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان

فعالیت آزادانه رهبران طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان

پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید رهبران گروه طالبان و شبکۀ حقانی هنوز به گونۀ آزادانه عملیات‌های‌شان را از پناه‌گاه‌های امن این گروه‌ها در پاکستان، در افغانستان راه‌اندازی می‌کنند. پنتاگون در یک...