تلاش‌ها برای ساخت خانه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی جوانان تخار

تلاش‌ها برای ساخت خانه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی جوانان تخار

کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با یاسین ضیاء والی تخار دیدار نموده و پیرامون مسایل فرهنگی، حفظ آبدات تاریخی، وضعیت هنر وهنرمندان ولایت تخار بحث نمودند. کمال سادات دراین دیدار گفت: “در صورتی...