فعالان مدنی هرات به عدم انتخاب نرکس نهان به عنوان وزیر واکنش نشان داند

فعالان مدنی هرات به عدم انتخاب نرکس نهان به عنوان وزیر واکنش نشان داند

شماری از فعالان مدنی ولایت هرات صبح امروز در نشست خبری در پیوند به عدم انتخاب نامزد وزیر معادن کشور به صفت وزیر از سوی مجلس نماینده گان واکنش نشان دادند.   به گفته آنان تنها عدم گزینش یک  نامزد وزیر آن هم نرگس نهان به...