نگرانی فعالان مدنی هرات از کمبود کتاب درسی در مکاتب

نگرانی فعالان مدنی هرات از کمبود کتاب درسی در مکاتب

شماری از فعالان مدنی هرات از کمبود کتاب درسی در مکاتب این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   «جواد عمید» یکی از فعالان مدنی هرات به تلویزیون چکاد گفت که اکثر مکاتب هرات با کمبود کتاب درسی مواجه اند در حالی که زمینه چاپ کتاب...