نا رضایتی فعالان مدنی هرات از کارکرد معارف ولسوالی انجیل

نا رضایتی فعالان مدنی هرات از کارکرد معارف ولسوالی انجیل

کمبود لوازم و تجهیزات آموزشی در مکاتب و مراکز صحی و کمبود کارمندان متخصص از مشکلات عمده ساکنان ولسوالی انجیل خوانده می‌شود.   شماری از فعالان مدنی با بازدید از بخش شفافیت و پاسخ‌دهی بخش صحت و معارف ولسوالی انجینل می...