فعالان مدنی هرات قطع خدمات مخابراتی را یک تهدید می‌خوانند

فعالان مدنی هرات قطع خدمات مخابراتی را یک تهدید می‌خوانند

فعالان مدنی هرات قطع خدمات برخی شبکه‌های مخابراتی را در برخی از ولسوالی‌های این ولایت نگران کننده عنوان می‌کنند.   سید اشرف سادات، یکی از فعالان مدنی هرات گفته است که توقف خدمات مخابراتی در برخی از ولسوالی‌های این...