آغاز کار دادخواهی فعالان‌مدنی‌هرات برای حفاظت از غیرنظامیان

آغاز کار دادخواهی فعالان‌مدنی‌هرات برای حفاظت از غیرنظامیان

گروه دادخواهی تحت نام (گروه کاری فعالان مدنی برای حفاظت از غیرنظامیان) در ولایت هرات از چندی به اینسو ایجاد و آغاز به کار نموده است.   «سید اشرف سادات» یک تن از فعالان مدنی در هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که این نهاد...