فعالان مدنی هرات:” بیشترین تلفات حملات هوایی اخیر در منطقه بخت آباد شیندند زنان و کودکان بوده اند.”

فعالان مدنی هرات:” بیشترین تلفات حملات هوایی اخیر در منطقه بخت آباد شیندند زنان و کودکان بوده اند.”

شماری از فعالان مدنی و مردم ولسوالی شیندند ولایت هرات دراعتراض به کشته شدن افراد غیرنظامی در بمباردمان منطقه بخت آباد این ولسوالی تجمع کردند.   مردم این ولسوالی ادعا می‌کنند اسنادی وجود دارد که واقعیت این بمباردمان...