فعالان مدنی در هرات ادعای تقلب در ارائه آمار ثبت نام رای دهندگان را نمی پذیرند

فعالان مدنی در هرات ادعای تقلب در ارائه آمار ثبت نام رای دهندگان را نمی پذیرند

شماری از فعالان مدنی در هرات نسبت به آنچه از سوی برخی احزاب سیاسی تقلب گسترده در امر ثبت نام رای دهندگان خوانده شده هم نظر نیستند.   چندی پیش احزاب سیاسی آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ثبت نام...