انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه “قیصار – لامان”

انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه “قیصار – لامان”

انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه "قیصار – لامان"   برخی از فعالان مدنی ولایت‌های هرات و بادغیس، در یک نشست خبری از آن‌چه که بی‌پروایی مقام‌های مسئول در راستای ساخت بزرگ‌راه...