نگرانی فعالان مدنی فراه از وخامت وضعیت امنیتی در این ولایت

نگرانی فعالان مدنی فراه از وخامت وضعیت امنیتی در این ولایت

این فعالان می گویند که با گذشت هر روز مخالفان مسلح دولت حضور شان در مناطق مختلف و به خصوص برخی از ولسوالی های نا امن این ولایت پر رنگ تر میشود اما مسئولان امنیتی کمتر توجهی به راه اندازی عملیات های تصفیه ای و برنامه های...