فعالان مدنی فراه: فعالیت کمیسیون انتخابات قانع کننده نیست

فعالان مدنی فراه: فعالیت کمیسیون انتخابات قانع کننده نیست

  فعالیت محدود کمیسیون ولایتی انتخابات در ولایت فراه نگرانی فعالین مدنی این ولایت را در پی داشته است.   بریالی غفاری، یکی از فعالین مدنی فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که فعالیت کمیسیون ولایتی انتخابات در...