تاکید فعالان مدنی فراه بر دوجانبه بودن آتش بس

تاکید فعالان مدنی فراه بر دوجانبه بودن آتش بس

شماری از فعالان مدنی در فراه بر دو جانبه بودن آتش بس بین حکومت و مخالفان مسلح در کشور تاکید دارند.   بریالی غفاری فعال مدنی در فراه به تلویزیون چکاد می گوید که شهروندان کشور و بخصوص ساکنان ولایت فراه از آتش بس با...