فعالان مدنی در غور از وضعیت بد آوارگان در این ولایت ابراز نگران می‌کنند

فعالان مدنی در غور از وضعیت بد آوارگان در این ولایت ابراز نگران می‌کنند

فعالان مدنی و نمایندگان مردم  ولایت غور در مجلس نمایندگان از وضعیت بد آواره‌گان جنگی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. این فعالان و نماینده گان غور می‌گویند که در نتیجه جنگ میان مهاجمان طالب و نیروهای امنیتی در منطقه...