انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه «قیصار – لامان»

انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه «قیصار – لامان»

انتقاد فعالان مدنی به‌خاطر بی‌پروایی مسئولان در راستای ساخت بزرگ‌راه «قیصار – لامان»   برخی از فعالان مدنی ولایت‌های هرات و بادغیس، در یک نشست خبری از آن‌چه که بی‌پروایی مقام‌های مسئول در راستای ساخت بزرگ‌راه...