فعالان مدنی بادغیس: کار پروژه میثاق شهروندی به خوبی پیش می‌رود

فعالان مدنی بادغیس: کار پروژه میثاق شهروندی به خوبی پیش می‌رود

فعالان مدنی بادغیس از آغاز کار پروژه ملی میثاق شهروندی در این ولایت ابراز خرسندی می‌کنند.   جنیدالله اشکانی یکی از فعالین مدنی در بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که کار پروژه میثاق شهروندی در دو ولسوالی مقر و جوند...