فعالان مدنی هرات نگران نابودی تئاتر در این شهر اند

فعالان مدنی هرات نگران نابودی تئاتر در این شهر اند

شماری از فعالان مدنی و فرهنگی هرات از ساخته نشدن مکان مناسب برای هنرمندان تئاتر این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   «ولی شاه بهره» یکی از فعالین فرهنگی هرات بر این باور است که برای ماندگار بودن تئاتر در هرات باید دولت...