فعالان مدنی فراه: مراکز صحی در ولایت فراه تجهیزات کافی ندارند

فعالان مدنی فراه: مراکز صحی در ولایت فراه تجهیزات کافی ندارند

شماری از فعالان مدنی فراه گفته اند که ساکنان این ولایت از ارائه خدمات صحی از سوی صحت عامه ناراضی هستند.   «بریالی غفاری» یکی از فعالان مدنی فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که این اداره تشکیلات درستی برای ارائه...