فعالان مدنی در فراه: فیصله نهایی دادگاه باید علنی برگزار شود

فعالان مدنی در فراه: فیصله نهایی دادگاه باید علنی برگزار شود

شماری از فعالان مدنی فراه از دادگاه این ولایت می‌خواهند تا جلسات نهایی شان را طبق قوانین نافذه کشور به گونه علنی برگزار کنند.   «نقیب الله نیکمل»  یکی از فعالان مدنی فراه گفت که اداره دادگاه این ولایت از یک سال به این...