فعالان مدنی بادغیس: ناامنی انتخابات پیش رو را با چالش مواجه خواهد کرد

فعالان مدنی بادغیس: ناامنی انتخابات پیش رو را با چالش مواجه خواهد کرد

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، فعالین مدنی بادغیس از وجود چالش‌های امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   جنیدالله اشکانی، یکی از فعالین مدنی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که در کنار عدم آگاهی مردم و...