فعالان سیاسی هرات: تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی پرسش برانگیز است

فعالان سیاسی هرات: تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی پرسش برانگیز است

شماری از فعالان سیاسی در هرات، تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی، در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را پرسش بر انگیز می دانند. از سویی هم، این فعالان رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به قوم گرایی و سمت گرایی در راستای...