سران هفت کشور صنعتی جهان به مقابله با افراط‌گرایی در فضای مجازی تاکید کردند

سران هفت کشور صنعتی جهان به مقابله با افراط‌گرایی در فضای مجازی تاکید کردند

رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به مقابله با افراط‌گرایی از طریق فضایی مجاز تاکید کرده‌اند. این رهبران از ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی خواستند "به طور قابل‌توجهی" بر تلاش‌های خود در این زمینه...