وداع ابدی آخرین فضانوردی که بر کره ماه قدم گذاشت

وداع ابدی آخرین فضانوردی که بر کره ماه قدم گذاشت

یوجین سرنان، آخرین فضانوردی که بر کره ماه قدم گذاشته بود، در سن ۸۲ سالگی در گذشت. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا با بیان این مطلب گفته که مرگ آقای یوجین، ناسا را به شدت اندوهگین کرده است. آقای سرنان در آخرین...