فصیحی: ۳۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور وضعیت نابسامانی دارند

فصیحی: ۳۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور وضعیت نابسامانی دارند

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته که در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شماری از مسئولان وزارت امور داخله را غرض ارائه معلومات در خصوص...