افغانستان از جهنم فساد اداری در جهان کمی فاصله گرفت

افغانستان از جهنم فساد اداری در جهان کمی فاصله گرفت

بر اساس گزارش تازۀ سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان با چند رده صعود، از صدر فهرست فاسدترین کشورهای جهان فاصله گرفت. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان هم اکنون در جایگاه سومین کشور فاسد جهان قرار ندارد...