وجود فساد اداری در اداره ثبت احوال و نفوس ولایت فراه

 وجود فساد اداری در اداره ثبت احوال و نفوس ولایت فراه

شماری از ساکنان فراه از کُندی کار و اخذ رشوه در اداره ثبت احوال و نفوس این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   آنان، از کندی کار توزیع شناسنامه‌های کاغذی شاکی بوده و گفته اند که کارمندان اداره ثبت احوال و نفوس از آنان برای...