وزیر دفاع ملی در هرات: فساد در ارتش ملی وجود دارد

وزیر دفاع ملی در هرات: فساد در ارتش ملی وجود دارد

وزیر دفاع ملی، وجود فساد در ساختار ارتش ملی را می‌پذیرد. عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی در هنگام دیدار از پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب گفته است که این وزارت به گونه جدی با افراد فساد پیشه برخورد خواهد کرد. در این میان، عبدالله...