از بازداشت به ظن فساد اداری تا اعتصاب کاری در هرات

از بازداشت به ظن فساد اداری تا اعتصاب کاری در هرات

مسئولان و کارمندان اداره کار و امور اجتماعی به دلیل بازداشت کارمند این اداره امروز یک‌شنبه اعتصاب کاری کردند   عبدالقیوم افغان، رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هرات بازداشت کارمند این اداره را یک توطئه...