فرید بختور بازهم چوکی ریاست شورای ولایتی فراه را حفظ کرد

فرید بختور بازهم چوکی ریاست شورای ولایتی فراه را حفظ کرد

انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی ولایت فراه ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر امروز به پایان رسید. در این انتخابات فرید احمد بختور با اکثریت آرا توانست که چوکی اش را حفظ کند، خیر محمد نورزی و شاه محمود نعیمی نیز به صفت معاون و منشی این...