مکرون: اتحادیه اروپا یا اصلاح شود یا روند فرگزیت آغاز شود

مکرون: اتحادیه اروپا یا اصلاح شود یا روند فرگزیت آغاز شود

امانوئل مکرون، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می‌گوید که اتحادیه اروپا باید اصلاحات گسترده انجام دهد و در غیر آن صورت فرانسه از این اتحادیه خارج خواهد شد. آقای مکرون در مصاحبه با یک رسانه بریتانیایی گفت: " من...