یمن با فروپاشی کامل دست و پنجه نرم می‌نماید

یمن با فروپاشی کامل دست و پنجه نرم می‌نماید

سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر به وضعیت یمن توجه جدی نشود این کشور، با فروپاشی کامل در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد. هماهنگ کننده ارشد امور انساندوستانه سازمان ملل متحد گفته است که یمن با...