فروغ: روزی به‌طور قطعی بازنشسته شد

فروغ: روزی به‌طور قطعی بازنشسته شد

جنرال عبدالمجید روزی فرمانده امنیه ولایت هرات بنا بر حکم ریاست جمهوری بازنشسته و از وظیفه‌اش در هرات برکنار گردیده است. جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار در مصاحبه به تلویزیون چکاد گفت: "جنرال عبدالمجید روزی...