فروغ خاموش شد

فروغ خاموش شد

هشتم جدی زادروز فروغ فرخزاد است که اگر زنده بود هشتاد ساله می‌شد. فروغ فرخزاد چهره‌ای است که پنجاه سال پس از تصادف ناگهانی‌اش در دلو ۱۳۴۵ خورشیدی در خیابان دروس تهران همچنان بر گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران سایه...