فروش ۴۲۴ میلیون دالری فیلم بتمن در برابر سوپرمن

فروش ۴۲۴ میلیون دالری فیلم بتمن در برابر سوپرمن

فیلم سینمایی بتمن در برابر سوپرمن علیرغم انتقادهایی از سوی منتقدان فیلم در پنج روز نخست اکران در سراسر جهان ۴۲۴ میلیون دالر فروش داشته است. این چهارمین فروش بزرگ سینمایی به حساب می آید و در آمریکا با بیش از ۱۷۰ میلیون...