فروش گوشت اسب بجای گوشت گاو در دانشگاه قندوز

فروش گوشت اسب بجای گوشت گاو در دانشگاه قندوز

مقام‌ها در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندوز می‌گویند که تیم تخنیکی این ریاست از فروش گوشت اسب به دانشگاه این ولایت جلوگیری کرد.   ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندوز امروز ۱۳ جوزا، با نشر خبرنامه‌ای...