اتحادیه اروپا فروش جنگ‌افزار به طالبان را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا فروش جنگ‌افزار به طالبان را بررسی می‌کند

مایکل میلبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که این اتحادیه فروش جنگ افزار به طالبان مسلح را بررسی می‌کند. آقای میلبن فروش جنگ‌افزار به طالبان مسلح را یک رسوایی بزرگ می‌داند. آقای میلبن بیان داشت: " غم انگیز است...