دو تن به ظن فروش و انتقال مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

دو تن به ظن فروش و انتقال مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

دو تن به ظن فروش و انتقال مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی در هرات بازداشت شدند   عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفت که این دو تن را از ناحیه هشتم شهر بازداشت کرده‌ اند. وی می‌افزاید  که پولیس مبارزه با...